Om ToughRoad

ToughRoad är ett "interaktiv event” för 80-200 deltagare att få lära sig om fair trade och det globala handelssystemet genom att vara en del av det för en dag.

Kärnan är en utbildnings rollspel från danmark där deltagarna agerar - och förhandlar - med varandra. Alla deltagare får en individuell roll i den internationella handelskedjan med kaffe - från kaffeodlare och kringresande handelsmän till varumärkesföretag och börsmäklare. Rollerna fördelas vid spelets start, där varje  spelare drar ett kort som beskriver karaktären och karaktären situationen.

En del av transaktionerna och valen deltagarna gör sker via spelarnas datorer där man kan med sin webbläsare logga in på ToughRoads spelserver. Speciellt bank- och börsmän spelar en stor roll genom datorn. Detta kräver ingen installation eller speciell programvara, bara en enkel bärbar dator och en internet uppkoppling.

Universumet

Rollerna motsvarar, något förenklat, de som finns i den globala handeln med kaffe. Rollerna är bönder, handlare, bank anställda mm. från söder, och företag, banker, konsumenter och en börs från norr. Rollerna kan du läsa mer om här:

 Om de olika rollerna

Spelarnas egna handlingar är avgörande för hur dem klarar sig, men alla individuella och kollektiva val kommer att påverka spelets egna interna prisutvecklingen och därmed deltagarnas intjäningsmöjligheter. Man spelar för att vinna, och vinnaren är naturligtvis den som klarar sig bäst ekonomiskt - dvs tjänar mest i förhållande till sin utgångspunkt.

Det förutsätter att man lyckas överleva i spelet, då spelarna kan åka ut (!) om de inte har tillräckligt med pengar för att täcka deras grundläggande behov. De deltagare som åkt ut går vidare till en workshop där det arbetas vidare med frågor som tas upp i spelet.

Deltagarna kommer att introduceras till spelreglerna och sin egen roll i början av spelet och spelledare från ABF Global kommer att leda spelet och klargöra frågor längs vägen. De svåraste rollerna kommer att följas av  spelledare under spelets gång.

Spelflödet

Spelet tar en hel dag. För att ha tillräckligt med tid för omarbetningar och matrast bör man avsätta 6,5 ​​timmar.

Spelet består av 10 omgångar var och en motsvarar ett år i den verkliga världen. Spelets utveckling formas av deltagarnas ömsesidiga inköp, försäljning, konkurrens och samarbete - precis som i den verkliga världen.

Dessutom finns det ett antal "globala nyheter" inkodade i spelet - tyfoner, finansiella kriser, nya handelsavtal, etc .. Andra händelser är helt personliga: en spelare ärver pengar, en annan blir gravid. Detta sker i form av SMS-meddelanden till deltagarnas mobiltelefoner och meddelanden i spelets webbaserade datorprogram.

Även staten, NGOer osv. kommer att påverka spelet utveckling.

Workshop

De spelare som dör eller åker ut ur spelet på vägen, går till en workshop som leds av en från ABF Global. Workshopen inleds med en diskussion kring vad som gick fel. Därefter blir det tillverkning av mini filmer, artiklar mm till “förlorarbloggen” som används i efterarbetet.

Ramar och resurser

Evenemanget äger rum över ett stort område och behöver massor av utrymme. Det behövs någon form av församlingslokal där alla deltagare kan samlas för en introduktion och debriefing, men annars kan spelet anpassas till många olika lokaler. En folkhögskola, en församling, delar av en skola eller liknande är välfungerande lokaler som vi har använt tidigare.

Är du intresserad av att få arrangerat ToughRoad på din skola eller evenemang? Eller har du fler frågor? Kontakta oss