"Tough Road er fagligt meget relevant. Spillet kunne sagtens fungere som en integreret del af et eksamensforløb. " Morten Bayer, Samfundsfagslærer Rysensteen Gymnasium

”ToughRoad er meget relevant for hhx, og især faget international økonomi, hvor vi beskæftiger vi os jo en del med international handel, WTO og EU´s handelspolitik/landbrugsstøtte - frihandel og protektionisme.  Så eleverne havde bestemt et godt udbytte af dagen -  jeg har faktisk ikke hørt en eneste elev sige det modsatte :-)” Lisbeth Hvid Christensen, Underviser i International Økonomi, Tradium i Randers.

Faglig relevans

ToughRoad kan bruges i mange undervisnings- og kursussammenhænge, men det er særlig tilpasset gymnaiseuddannelserne (STX, HHX, HTX og HF).  

Skal det anvendes i Samfundsfag (eller tilsvarende) anbefaler vi stærkt at bruge de særligt tilrettelagte forløb på sitet  Den Globale Handelsplads Der findes gennemarbejde forløb inkl. materialer, spørgsmål, lærervejledninger mm.,  for Samfundsfag C (hhx), International Økonomi B (hhx), Samtidshistorie B (hhx), International Økonomi A (hhx), Samfundsfag B (stx), Kultur og Samfundsgruppe (hf), Samfundsfag C (htx), Samfundsfag C (stx), Samfundsfag A (stx) og Samfundsfag B (htx). (For at kunne udnytte Den Globale Handelsplads fuldt ud, skal læreren oprette sig som bruger og derefter oprette de relevante klasser). 

 I det almene gymnasium (STX)  kan ToughRoad afvikles som undervisning i   AT, Historie, Geografi B.

AT-forløbene

 har (jf.  læreplanen, 2010) bl.a. til formål at gøre det muligt for eleverne ”i et fremtidsorienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling.”  ToughRoad giver mulighed for at udvikle et kritisk syn på etablerede handelssystemer og på alternativer som Fairtrade og etisk handel. 

Vejledningen til læreplanen for AT nævner bl.a. følgende emner, der ligger inden for ToughRoads univers:  ”Globalisering – bindes vi sammen?”,  ”Ressourcer (sult, hungersnød, folkevandringer, flygtninge).”

Historie

har blandt sine faglige mål at sætte eleverne i stand til at redegøre for ..”sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling” og at ”reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.”  Blandt kernestoffet nævnes hhv. ”kolonisering” og ”afkolonisering”, samt ”Murens fald” og ”Danmark internationale placering” i det globale samfund efter 1989.  De klassiske ”kolonialvarer ” som kaffe har selvsagt en historie, der går tilbage til kolonitiden, herunder slaveriet.  Dagens handelsmønstre med samme produkter følger sporet fra  afviklingen af først kolonierne og senere afskaffelsen af de systemer, der stabiliserede råvarepriserne. Det skete i slutningen 1980´ne, da f.eks. International Coffee Agreement faldt samtidig med Berlinmuren (og konkurrencen mellem USA og USSR). Siden har bønderne  klaret sig på det globale marked. Et modtræk har været kooperativer, der tager kampen op mod de transnationale selskaber, der blev de store markedsaktører i globaliseringens epoke. Artiklen "Mure kan væltes" "Vejviser til ToughRoad", som alle elever får før spillet, behandler dette emne. De to (engelsksprogede) historiske tekster under Materialer uddyber problematikken

Naturgeografi

 (B niveau) har i sit kernestof emnekredsen ”Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed”, der bl.a.rummer produktionens ”betydning for menneskets livsvilkår, forbrug, handel og global arbejdsdeling.” 

På C niveau lægges vægt på at se naturfaglige problemstillinger i en samfundsfaglig sammenhæng.

Kaffeproduktion foregår overvejende på småbrug i højtliggende områder rundt om Ækvator. Det samlede dyrkningsareal svarer til Bulgarien, det samlede antal brug menes at ligge på ca 20 mio.  og den samlede produktion udgør ca 7,5 mio. metriske tons grøn kaffe årligt. Effekter for miljø, landskaber mm. af produktion, transport og forbrug er selvsagt betydelige.