Manglende flash plugin. Vennligst last ned den siste Adobe Flash Player:
Hent Adobe Flash Player

Om ToughRoad

ToughRoad er en ”interaktiv event” for 80-200 deltagere, der man får lære om fair trade og det globale handelssystemet ved å være en del av det for en dag.

Kjernen er et danskutviklet lærings- og rollespill, hvor deltagerne handler – og forhandler - med hverandre. Alle deltagere får en individuell rolle i den internasjonale handelskjeden med kaffe - fra kaffebønder og omreisende handelsmenn til merkevarefirmaer og børsmeglere. Rollene fordeles ved starten av spillet, hvor hver spiller trekker et kort som beskriver figuren og figurens situasjon.

En del av transaksjonene og valgene deltagerne må gjøre skjer via spillernes datamaskiner, hvor man med sin nettleser kan logge inn på ToughRoads spillserver. Spesielt bank- og børsfolk spiller store deler av spillet gjennom computeren. Dette krever ingen installasjon eller spesialisert programvare, kun en enkel laptop og internettkobling.

Universet

Rollerne tilsvarer, litt forenklet, dem man finner i den globale handel med kaffe. Rollene er bønder, handelsfolk, bankmedarbeidere mm. fra det globale Sør, og firmaer, banker, forbrukere og en børs fra Nord. Rollene kan du lese mer om her:

 Om de forskjellige rollene

Spillernes egne handlinger er avgjørende for hvordan de klarer seg, men alle individuelle og kollektive valg vil påvirke spillets egen interne prisutvikling og dermed deltagernes inntjeningsmuligheter. Man spiller for å vinne, og vinneren er naturlig nok den klarer seg best økonomisk - dvs. tjener mest sammenlignet med sitt utgangspunkt. 

Det forutsetter at man klarer å overleve i spillet, for spillere kan ryke ut (!) dersom de ikke har nok penger til å dekke grunnleggende behov. De deltagerne som ryker ut går videre til en workshop hvor der arbeides videre med problemstillingene som reises i spillet.

Deltagerne vil introduseres for spillereglene og sin egen rolle i starten av spillet, og spilledere fra KFUK-KFUM Global vil lede spillet og avklare usikkerheter underveis. De vanskeligste rollene vil ha oppfølging av egne spilledere under hele spillet.

Spillets forløp

Spillet tar en hel dag. For å ha tilstrekkelig tid til etterarbeid og matpause bør man sette av 6,5 timer. Et typisk spill varer fra kl. 10 til litt før 17.

Spillet består av 10 runder som hver tilsvarer et år i den virkelige verden. Spillets utvikling formes av deltagernes innbyrdes kjøp, salg, konkurranse og samarbeid – akkurat som i den virkelige verden.

Dessuten er en rekke ”globale nyheter” innkodet i spillet – tyfoner, finanskriser, nye handelsavtaler osv.. Andre begivenheter er helt personlige: en spiller arver penger, en anden blir gravid. Dette skjer i form av SMSer til deltagernes mobiltelefoner og meldinger i spillets web-baserte dataprogram.

Også staten, NGOer m.fl. vil påvirke spillets forløp.

Workshop

De spillerne som dør eller ryker ut av spillet underveis, går til en workshop ledet av en fra KFUK-KFUM Global. Workshopen innledes med en refleksjon over hva som gikk galt. Deretter vil det være produksjon av småfilmer, artikler ol. til ”taberbloggen”  som brukes i etterarbeidet.

Rammer og ressurser

Eventet utspiller seg over et stort areal og trenger mange rom. Det trengs et forsamlingslokale der alle deltagerne kan samles til introduksjon og debrief, men ellers kan spillet tilpasses mange forskjellige lokaler. En folkehøgskole, et menighetshus, deler av en skole eller liknende er velfungerende lokaler vi har brukt tidligere.

En dag med ToughRoad koster 6000kr. Beløpet inkluderer reiseutgifter for fem instruktører fra KFUK-KFUM Global, forberedelser, materiell, hefter til forberedelse av deltagerne, filmen "Black Gold", og premier og liknende. I tillegg kan det være behov for kost og losji for frivillige spilledere fra KFUK-KFUM Global fra kvelden før. Dette avtales med hvert enkelt spillsted.

Er du interessert i å få arrangert ToughRoad på din skole eller arrangement? Eller har du flere spørsmål?    Kontakt oss