Kort over ToughRoad

Kort over ToughRoad (870,4 KB)

Krav til spilstedet

ToughRoad kræver plads.  Vi regner med at 800-1000 m2  (eller lidt mindre plus fantasi.)

Det er også nødvendigt med en internetforbindelse, da spilstedets kopi af spillet afvikles online.

Men først og fremmest er der brug for samarbejde at få ToughRoad op at stå. Dansk Kommunkation har ansvaret for det meste, men uden en lokal arrangør går det ikke.

Arrangøren er bindeled mellem Spilleder og stilstedet.  Arrangøren samler et team, der påtager sig at hjælpe med afviklingen  -  f.eks. som Børschef eller Instruktør. Der skal også bookes lokaler og deltagerne skal forberedes på forhånd.  Desuden indgår arrangøren de nødvendige aftaler med  IT-ansvarlige, kantine mm..

Vi har samlet alle opgaver for arrangøren i vores Link - Tjekliste >