Før spillet kan filmen Black Gold vises. Se traileren her:

Før- under og efter

ToughRoad kan spilles i løbet af en enkelt dag, men det faglige udbytte vokser, hvis det tænkes ind i et forløb.

Forløbet kan gennemføres i samfundsfag (og tilsvarende) i gymnasieuddannelserne. Det er oplagt at bruge de  gennemarbejdede undervisningsforløb, inkl. lærervejledning til de enkelte lektioner, på Den Globale Handelsplads. Der findes skræddersyede forløb til Samfundsfag C (hhx), International Økonomi B (hhx), Samtidshistorie B (hhx), International Økonomi A (hhx), Samfundsfag B (stx), Kultur og Samfundsgruppe (hf), Samfundsfag C (htx), Samfundsfag C (stx), Samfundsfag A (stx) og Samfundsfag B (htx). De er forskellige i indhold og fokus, men varer alle 12 lektioner.  Den Globale Handelsplads

Det giver også god faglig mening at lade ToughRoad indgå i introforløb eller tværfaglige forløb (som f.eks. AT-forløbene i det almene gymnasium.)

Nedenfor findes en generel oversigt, der selvsagt skal tilpasses fag, niveau og studieretning. Materiale til brug i bl.a. Dansk, Engelsk og Historie findes under Materialer

Før spillet 

Når skolen er indgået en aftale med Dansk Kommunikation, får gymnasiet en introduktionspakke med elevhæfter.

Elevhæfte giver en konkret fornemmelse af kaffens betydning for miljøet, de råvareproducerende samfund og for millioner af mennesker verden over. Desuden giver hæftet indblik i kaffens vej fra bonde til forbruger, og kaffens såkaldte værdikæde. Også temaet etisk eller handel/fairtrade behandles. Parallelt hermed introduceres eleverne til selve spillet.

Vi anbefaler, at eleverne ser filmen Black Gold inden spillet. Den drejer sig om den internationale kaffehandel, som den tager sig ud fra etiopiske kaffebønders synspunkt. Filmen, der gør indtryk på de fleste, varer 74 minutter. Den har danske tekster og koster et symbolsk beløb at streame. Find Black Gold her.

Elevhæftet bør deles ud til de elever og lærere, der deltager i selve spillet senest dagen før. Vi foreslår derudover at bruge tre lektioner på at se filmen og gennemgå hæftet – evt. alle deltagere på én gang.

Under spillet

Når spillerne i ToughRoad ikke kan dække deres leveomkostninger, dør de. Derefter bliver de sendt videre til en journalistisk workshop, hvor de arbejder med spillets problemstillinger resten af dagen.

Workshoppen ledes af unge frivillige fra u-landsmiljøet, der bl.a. har et bredt kendskab til internationale handels- og udviklingsspørgsmål. Skolen har også mulighed for at knytte en lærer til workshoppen.

Når eleverne kommer til workshoppen bliver de bedt om at udfylde et ”refleksionsskema” med følgende spørgsmål:

A) Hvad var din rolle?

B) Hvorfor røg du ud af spillet?

C) Hvad kunne du have gjort for at holde dig i live?

D) Blev du udsat for uretfærdighed, der var med til at slå dig ud?

E) Kunne det have gjort en forskel, hvis I havde samarbejdet mere effektivt?

F) Kan vi ændre på spillereglerne, så det bliver lettere for bønder og landarbejdere at komme ud fattigdommen?

Derefter diskuteres punkterne i fællesskab.

De elever, der dør tidligt i spillet, vil derefter blive sat i i gang med journalistiske opgaver. Resultaterne bliver artikler i avisen "ToughTimes", som udkommer to gange i løbet af et spil. Meningen er at det skal bruges til diskussioner efter spillet af, hvorfor det gik som det gik. Eleverne kan f.eks. vælge at researche på nettet, skrive holdningsprægede indlæg, og at interviewe eller observere andre spillere. De kan bruge egne mobiltelefoner til at tage billeder af de interviewede. Facilitator hjælper med det tekniske.

Efter spillet

I perioden efter spillet er det op til de involverede lærere at tage fat i de spørgsmål, som eleverne har mødt undervejs.
Også her er refleksionsskemaet til workshoppen et muligt hjælpemiddel. Samtidig kan man tage udgangspunkt i det materiale, der blev lavet under spillet. Det drejer sig dels om deltagernes egne bidrag i ToughTimes, dels om ”Børsnyt”, der blev lavet af børschefen under spillet, og som beskriver nogle af de store begivenheder, der påvirkede spillets gang.

Endelig er der efter hver spil et computergenereret, statistisk materiale, der viser, hvordan kaffeprisen, børnedødeligheden og egenkapitalen udviklede sig i spillets løb for de forskellige kategorier af spillere. Materialet giver mulighed for at få øje på mønstre og at danne sig et overblik over, hvad der egentlig skete i spillet og hvorfor. Deltagernes egne erfaringer og drøftelser kan sættes i relief af bl.a. det statistiske materiale og analyser, som Dansk Kommunikation har samlet i den internationale litteratur. Denne statistik kan være med til at diskutere forskellige emner indenfor makroøkonomi (prisdannelse, konjunkturer, valuta), velfærd (børnedødelighed, skole), globaliseringsteorier.

Der findes yderligere en lang række muligheder på www.coffeeroad.dk, hvor eleverne ud over opslagene i Kaffepædien kan finde f.eks. massevis af fotos, der frit kan bruges i opgaver mm.