Udviklingsspørgsmål

Dansk Kommunikation er engageret i udviklingsspørgsmål og forsøger engagere endnu flere i de globale fattigdoms- og udviklingsproblematikker . ToughRoad er en del af dette arbejde.

Spillets overordnede mål er at motivere deltagerne at forstå stadig mere af de komplekse og samvirkende forhold, som gør det svært for fattige bønder og landarbejdere i udviklingslandene at overvinde fattigdommen, men også at synliggøre de perspektiver om forandring, der trods alt findes.

En vigtig pointe er, at udviklingslandenes fattige ikke er passive ofre, men aktive ”medspillere,” der skal bruge alle deres talenter for at klare sig. Spillet kredser også om begreber som fair trade og etisk handel, der kan give et praktisk indhold i deltagernes egen hverdag, samtidig med, at det knytter an til globale problemstillinger.

Metoden

Dansk Kommunikation leder efter metoder i udviklingsarbejdet, der er mindre afsenderstyrede end materialet fra udviklingsorganisationerne og Danida ofte er. Vi vil også gerne lave noget, der ikke bare mobiliserer folks umiddelbare sympati (og betalingsvilje) for fattige folk i fattige lande, men også deres lyst til at vide mere og engagere sig dybere.

Metoden består i at skabe gode cirkler på basis af nøgleordene motivation, anvendelighed og inklusion. Målgruppen skal motiveres til at indgå i en selvforstærkende proces. Det kræver at de ikke bare føler sig mere oplyst om en ædel sag, men også, at den nyvundne viden er anvendelig i personlige og/eller professionelle sammenhænge, der betyder noget for dem.
Samtidig skal oplysningsarbejdet være inkluderende. Det skal vise, at engagement i udviklingsspørgsmål kan komme til udtryk på mange måder, og at det på ingen måde er forbeholdt en særlig slags mennesker med bestemte politiske holdninger eller (sub-)kulturelle kendetegn.

ToughRoad bygger på denne metode. Spillet skal på én gang gøre det nødvendigt og muligt for deltagerne at leve sig ind i de figurer, de spiller, og at tage figurens udfordringer på sig. Spillet dynamik betyder, at deltagerne sætter sig ind i stoffet samtidig med at de sætter hinanden under et løbende pres.

Se mere på coffeeroad.dk/udvikling