Teknologien bag ToughRoad

ToughRoad er et interaktivt spil. En stor del af kommunikationen med øvrige spillere og simulering af spillets økonomi foregår vha. spillets interaktive platform, som vil være tilgængelig på spilstedets lokale netværk. Selve platformen er en slags web-platform, dvs. at man ikke skal installere noget på en computer for at tilgå ToughRoad, men blot peger på spillets adresse i sin browser.

ToughRoad er kompatibelt med alle moderne browsere og kan dermed benyttes på en hvilken som helst computer, ja sågar på en tablet såsom iPad. De fleste roller i spillet skal bruge en medbragt computer eller en computer, som spilstedet kan stille til rådighed.

Krav til spilsted og spillere:

Selve motoren i ToughRoad består af en server, hvor en særskilt og tilrettelagt kopi af spillet afvikles til hvert spilsted. Dette hører med i spilpakken. Det er via serveren, man interagerer med spillet, og det er serveren, der står for at afvikle spillets begivenheder, sende SMSer og simulere spillets økonomi. I hjertet af simuleringen ligger Børsen, som håndterer de mange hundrede transaktioner, som børsdealerne laver i løbet af spillet. Dette danner prisen på kaffen, som er synlig for de øvrige spillere og danner udgangspunktet for kaffens pris i hele spillet. Udover dette simulerer serveren den globale økonomi i en bredere forstand i form af vækstrater og opgørelser af rollernes egenkapital.

Efter spillet stilles en lang række tal og statistikker til rådighed i Workshoppen for efterfølgende bearbejdning i undervisningsøjemed. Spørgsmål såsom "Hvorfor steg bankernes kapital?" kan herefter forsøges besvaret ud fra spillernes viden om spillets forløb.

Hvordan er det lavet?

Vores software er baseret på open source teknologier og er bortset fra varemærket også tænkt som et open source projekt. I store træk kan man kalde det for en Django-applikation, og den fylder ca. 70.000 linjer Python, HTML og javascript.

Vi står på skuldrene af giganter såsom:

Hele ToughRoad forventes frigivet som et open source projekt så snart vi har afklaret licens-betingelserne for både kode og grafik.