En grundig indføring i ToughRoad og ideerne bag

Om ToughRoad

ToughRoad er en ”interaktiv event” med det globale handelssystem som omdrejningspunkt.

Kernen er et lærings- og rollespil, hvor deltagerne handler – og forhandler - med hinanden. Alle deltagere har en individuel rolle. Rollerne fordeles ved starten af spillet, hvor hver spiller trækker et ”lodkort”, der beskriver en figuren og figurens situation.

En del af transaktionerne sker via spillernes computere, hvor man med sin browser kan logge ind på ToughRoads spilserver. Dette giver adgang til funktionaliter for både bønder, eksportører, mærkevarefirmaer, banker og børsdealere. Især bank- og børsfolk spiller store dele af spillet gennem computeren.

Spilserveren udsender løbende forprogrammerede nyheder. Udover særlige terminalfunktioner for eksportører, mærkevarefirmaer og bønder indeholder webdelen bl.a. et banksystem, en råvarebørs, en global nyhedstjeneste og en SMS-generator, der udsender forprogrammerede meddelelser til de respektive spillere.

Universet

Rollerne svarer grundlæggende til dem, man finder i den globale handel med kaffe. Individuelle forhold og spillernes egne handlinger er dog afgørende for, hvordan de klarer sig. Figurerne er bønder, handelsfolk, eksportører, bankmedarbejdere mm. fra Syd og Nord, samt firmaer og forbrugere og en børs i Nord. Derudover følger skarpe journalister slagets gang. Læs mere om de enkelte roller

Man spiller for at vinde. Vinder er den, der klarer sig bedst økonomisk. Det forudsætter bl.a., at man forbliver i spillet og ikke udspilles. De udspillede går videre i en workshop, hvor der arbejdes videre med problemstillingerne.

Spillereglerne introduceres og forklares forud for spillet. Uklarheder undervejs afgøres af spillederen. Herudover placeres en række instruktører i spillandskabet for at informere deltagerne og motivere dem til at holde dampen oppe.

Spillets forløb

Spillet kører i 6 timer, inklusiv fælles intro, afrunding og en enkelt pause.

Spillet er bygget kronologisk op i 10 runder af 10-30 min varighed, - dog varer første runde 45 min - der svarer til et år i den virkelige verden og altså ca. 10 år i alt. 

Spillets udvikling formes af deltagernes indbyrdes køb, salg, konkurrence og samarbejde – for at overleve og helst vinde.

Desuden er en række ”globale nyheder” indkodet i spillet – tyfoner, finanskriser, nye handelsaftaler etc. Andre begivenheder er helt personlige. En spiller arver – en anden bliver udlagt som far til barn. Dette sker i form af SMSer til deltagernes mobiltelefoner.

Også staten, NGOer m.fl. influerer på spillernes forhold og spillets forløb.

Workshop

De spillere, der dør eller udspilles undervejs, går til workshoppen hos journalisterne og hjælper dem i deres arbejde..
Workshoppen indledes med en refleksion over, hvad der gik galt for den enkelte. Derefter vil der være produktion af små film, artikler mv., der oploades i ToughTimes til brug for efterbehandlingen.

Rammer og ressourcer

Eventen udspiller sig over et stort areal på mindst 800-1000 m2. Der er brug for 7 lokaler til bank, børs, landsbyer, mærkevarefirmaer og eksportører og et fælles rum til caféer og handelsmænd. Derudover skal der være adgang til vand, så caféerne kan brygge kaffe, samt adgang til grafiske hjælpemidler i form af printer. Alle elever skal have adgang til en computer med internetopkobling og 5 lærere, der aktivt indgår i spillet og vil modtage instruktioner forud for spillet.

Én dag med ToughRoad koster 115 kr. pr. deltager og mindst 10.000 kr. plus transport.  Beløbet inkluderer udgiften til fem instruktører udefra, forberedelse af samarbejdspartnere, dekoration og materialer, inkl. et 16 sider deltagermagasin, kaffe, bespisning, præmier mm..